یکشنبه 3 بهمن 1400

شهیدان

شهید محمد ذوقی خاکستر از کلات
شهید محمد ذوقی خاکستر از کلات
تولد :1345/02/02
شهادت :1363/10/23
محل شهادت :میاندوآب
شهید خليل	خليلي لاين از کلات
شهید خليل خليلي لاين از کلات
تولد :1346/06/02
شهادت :1362/04/27
محل شهادت :كامياران
شهید علي جوادي چهارراه از کلات
شهید علي جوادي چهارراه از کلات
تولد :1339/02/07
شهادت :1363/07/29
محل شهادت :ميمك
شهید علي	پناهي لاين از کلات
شهید علي پناهي لاين از کلات
تولد :1339/01/01
شهادت :1365/04/23
محل شهادت :اشنويه
شهید حسين كاظمي از کلات
شهید حسين كاظمي از کلات
تولد :1358/01/01
شهادت :1378/02/29
محل شهادت :تایباد
شهید ابوالقاسم دولتخواه لاین از کات
شهید ابوالقاسم دولتخواه لاین از کات
تولد :1345/08/15
شهادت :1366/01/22
محل شهادت :خرمشهر
شهید حسینعلی ترابی لاین از کلات
شهید حسینعلی ترابی لاین از کلات
تولد :1346/03/01
شهادت :1366/01/18
محل شهادت :شرق بصره
شهید محمدرضا انتظامی حرکت از کلات
شهید محمدرضا انتظامی حرکت از کلات
تولد :1344/09/06
شهادت :1365/02/31
محل شهادت :حاج عمران
شهید جعفر ارجمند از کلات
شهید جعفر ارجمند از کلات
تولد :1332/01/02
شهادت :1365/04/26
محل شهادت :جاده شاهرود
شهید جواد داستاني از کلات
شهید جواد داستاني از کلات
تولد :1363/08/20
شهادت :1384/01/02
محل شهادت :پاسگاه عدالت چابهار
شهید غلامرضا بهبودی قره تیکان از کلات
شهید غلامرضا بهبودی قره تیکان از کلات
تولد :1346/06/05
شهادت :1366/06/16
محل شهادت :شلمچه
شهید قربانعلي جلايري لاين از کلات
شهید قربانعلي جلايري لاين از کلات
تولد :1343/04/02
شهادت :1363/03/28
محل شهادت :مهران
شهید سید محمد هاشمی نژاد دربندی ازکلات
شهید سید محمد هاشمی نژاد دربندی ازکلات
تولد :1342/02/06
شهادت :1363/10/14
محل شهادت :شوش
شهید علی اصغر  قره خانی دربندی از کلات
شهید علی اصغر قره خانی دربندی از کلات
تولد :1340/01/06
شهادت :1365/04/31
محل شهادت :تایباد
شهید محمد کریمی خشتی از کلات
شهید محمد کریمی خشتی از کلات
تولد :1345/02/05
شهادت :1365/10/25
محل شهادت :سومار