یکشنبه 3 بهمن 1400

مسابقه فراخوان دلنوشته ای به سردار دلها دربین عشایر

تاریخ خبر: سه شنبه, 20, 1399
فراخوان دلنوشته ای به سردار دلها بین عشایر شهرستان تایباد خراسان رضوی...من هم قاسم سلیمانی ام
من هم سردار سلیمانی ام
مسابقه فراخوان دلنوشته ای به سردار دلها دربین عشایر

مسابقه فراخوان دلنوشته ای به سردار دلها  با موضوع من هم سردار سلیمانی ام بین عشایر حوزه مقاومت بسیج عشایری شهید شوشتری شهرستان تایباد

افزودن دیدگاه جدید