جمعه 26 شهریور 1400

عطر افشانی مزار شهدا

تاریخ خبر: یکشنبه, 13, 1400
عطر افشانی مزار شهدا
عطر افشانی
عطر افشانی مزار شهدا
عطر افشانی مزار شهدا در روستای تایباد

عطرافشانی گلزار شهدای رهنه و پاسدار شهید ارسالی فرمانده سابق حوزه عشایری با حضور جانشین ناحیه ومسئول حوزه نمایندگی ناحیه وفرماندهان پایگاه 🇮🇷عشایر تایباد تیرماه1400

افزودن دیدگاه جدید