یکشنبه 3 بهمن 1400

یادواره شهدا

تاریخ خبر: چهارشنبه, 28, 1400
حضور مسئول سازمان بسیج عشایری خراسان رضوی در فرمانداری خواف جهت جلسه یادواره شهدای استانی و کنگره شهدا
شرکت در جلسه
یادواره شهدا
حضور مسئول سازمان بسیج عشایری خراسان رضوی در فرمانداری خواف جهت جلسه یادواره شهدای استانی و کنگره شهدا

حضور مسئول سازمان بسیج عشایری خراسان رضوی در فرمانداری خواف جهت جلسه یادواره شهدای استانی و کنگره شهدا1400

افزودن دیدگاه جدید