یکشنبه 3 بهمن 1400

یادواره شهدا

تاریخ خبر: چهارشنبه, 28, 1400
حضور مسئول عشایری خراسان رضوی در یادوراه شهدای بردسکن هفته دفاع 1400
شرکت در یادواره شهدا
یادواره شهدا
حضور مسئول عشایری خراسان رضوی در یادوراه شهدای بردسکن هفته دفاع 1400

حضور مسئول عشایری خراسان رضوی در یادوراه شهدای بردسکن هفته دفاع 1400

افزودن دیدگاه جدید