یکشنبه 3 بهمن 1400

غبار روبی

تاریخ خبر: چهارشنبه, 28, 1400
حضور مسئول عشایری خراسان رضوی و هیئت همراه در غبار روبی مزار شهدای روستای امام تقی سردار شهید محمد رضا حشمتی در هفته دفاع 1400
غبار روبی مزار شهدا
غبار روبی
حضور مسئول عشایری خراسان رضوی و هیئت همراه در غبار روبی مزار شهدای روستای امام تقی سردار شهید محمد رضا حشمتی در هفته دفاع 1400

حضور مسئول عشایری خراسان رضوی و هیئت همراه در غبار روبی مزار شهدای روستای امام تقی سردار شهید محمد رضا حشمتی در هفته دفاع 1400

افزودن دیدگاه جدید