جمعه 16 خرداد 1399

شهیدان

شهید خدمتی
شهید شمسعلی خدمتی از شهدای عشایر استان چهارمحال و بختیاری
تولد :1336/5/18
شهادت :1366/11/23
محل شهادت :فاو
شهید کریمی
شهید شهریار کریمی از شهدای عشایر استان چهارمحال و بختیاری
تولد :1350/4/5
شهادت :1365/10/22
محل شهادت :شلمچه
عبدالکریم اسدی
شهید عبدالکریم اسدی از شهدای عشایر استان چهارمحال و بختیاری
تولد :1342/2/1
شهادت :1362/10/11
محل شهادت :جبهه مریوان
شهید مرتضی احمدی
زندگی نامه شهید مرتضی احمدی از شهدای عشایر استان چهارمحال و بختیاری
تولد :1345
شهادت :65/10/6
محل شهادت :عملیات کربلای 4 در اروند
شهید خداداد محمدی
شهید خداداد محمدی از شهدای عشایر استان چهارمحال و بختیاری
تولد :1334
شهادت :66/12/23
محل شهادت :شاخ شمیران والفجر10
الیاس ارجمند
زندگي نامه سردار شهيد الياس ارجمند از شهدای عشایر استان چهارمحال و بختیاری
تولد :1339
شهادت :23 بهمن 1364
محل شهادت :عمليات والفجر 8
شهید حسین حاج علیان
شهید حسین حاج علیان
تولد :1349/10/21
شهادت :1365/02/31
محل شهادت :مهران
شهید مهدی(سهراب) جوادیان
شهید مهدی جوادیان
تولد :1346/07/02
شهادت :1362/08/28
محل شهادت :پنجوین
شهید حمیدرضا توفیقیان
شهید حمیدرضا توفیقیان
تولد :1345/08/11
شهادت :1362/08/28
محل شهادت :پنجوین