جمعه 3 بهمن 1399

شهیدان

شهید حسین چاکری
شهدای عشایری استان هرمزگان
تولد :1349/09/01
شهادت :1365/10/29
محل شهادت :شلمچه
شهید حمید رضا کتی
شهید عشایر شهرستان ورامین
تولد :
شهادت :
محل شهادت :جزیره مجنون
شهید برزوعابدی - عشایر استان فارس
شهید برزوعابدی - عشایر استان فارس
تولد :
شهادت :1366
محل شهادت :
شهید مختاررضایی- عشایر استان فارس
شهید مختاررضایی- عشایر استان فارس
تولد :
شهادت :1365
محل شهادت :
.
شهید حیدر قلی مهدی هارونی
تولد :1347/01/10
شهادت :1367/03/16
محل شهادت :اروند رود
شهید ابرهیم یوسفی
زندگی نامه شهید ابراهیم یوسفی
تولد :1339/04/25
شهادت :1362/05/06
محل شهادت :حاج عمران - ع نصر8
شهید عبدالرحمان انفرادی
شهدای عشایری حوزه آغبلاغ سپاه اشنویه
تولد :۱۳۴۸
شهادت :۱۳۶۹
محل شهادت :
شهید خالد احمدی
شهدای عشایری حوزه آغبلاغ سپاه اشنویه
تولد :۱۳۴۴
شهادت :۱۳۵۹
محل شهادت :
شهید حسن خنجری
شهدای عشایری حوزه آغبلاغ سپاه اشنویه
تولد :۱۳۳۷
شهادت :۱۳۶۷
محل شهادت :
شهید خلیل خنجری
شهدای عشایری حوزه آغبلاغ سپاه اشنویه
تولد :۱۳۵۴
شهادت :۱۳۸۵
محل شهادت :
شهید خسرو انفرادی
شهدای عشایری حوزه آغبلاغ سپاه اشنویه
تولد :۱۳۴۶
شهادت :۸ خرداد ۷۱
محل شهادت :
شهید اسعد علیزاده
شهدای عشایری حوزه آغبلاغ سپاه اشنویه
تولد :۱۳۴۲
شهادت :۲۲ مرداد ۶۱
محل شهادت :
شهید عبدالکریم حاجی زاده
شهدای عشایری حوزه آغبلاغ سپاه اشنویه
تولد :۱۳۵۱
شهادت :۲ شهریور ۷۱
محل شهادت :
شهید حمید میرو‌زاده
شهدای عشایری حوزه آغبلاغ سپاه اشنویه
تولد :۱۳۴۴
شهادت :۵ شهریور ۶۸
محل شهادت :
شهید شفیع چیشپر
شهدای عشایری حوزه آغبلاغ سپاه اشنویه
تولد :۱۳۶۸
شهادت :۱۳۷۸
محل شهادت :