جمعه 26 شهریور 1400

شهیدان

شهید حسن بزرگ پور
شهید حسن بزرگ پور
تولد :1346/07/01
شهادت : 1367/06/14
محل شهادت : مهاباد
شهید غلام عرب فیروز جایی
شهید غلام عرب فیروز جایی
تولد :1344/07/01
شهادت :1364/10/06
محل شهادت :شلمچه
شهید علی احمدی فیروزجایی
شهید علی احمدی فیروزجایی
تولد :1343/02/02
شهادت :1366/01/18
محل شهادت :شلمچه
شهید علی گدا کریمی فیروزجایی
شهید علی گدا کریمی فیروزجایی
تولد :1345/09/11
شهادت :1366/03/19
محل شهادت :
شهید محمدعلی ادبی فیروزجائی
شهید محمدعلی ادبی فیروزجائی
تولد :1342/02/02
شهادت :1362/01/26
محل شهادت :
عباس حسینی
شهید عباس حسینی-خراسان جنوبی
تولد : 1347/11/01
شهادت :1378/01/07
محل شهادت : نهبندان
محمد رضا حسینی
شهید محمد رضا حسینی -خراسان جنوبی
تولد :1338/04/05
شهادت :1374/01/04
محل شهادت :هنگ مرزی گزیک
حسین عرب خزایی
شهیدحسین عرب خزایی-خراسان جنوبی
تولد :1366/08/10
شهادت : 1386/06/03
محل شهادت :تايباد
شهید مهدی همتی نامن از سبزوار
شهید مهدی همتی نامن از سبزوار
تولد :1345/12/16
شهادت :1366/05/11
محل شهادت :
شهید صفر علی چاه ستاره از سبزوار
شهید صفر علی چاه ستاره از سبزوار
تولد :1341/06/02
شهادت :1390/09/25
محل شهادت :
شهید خسرو احمدی از سبزوار
شهید خسرو احمدی از سبزوار
تولد :1344/01/02
شهادت :1374/12/23
محل شهادت :
شهید سید احمد خنیاگر از مه ولات
شهید سید احمد خنیاگر از مه ولات
تولد :1344/08/05
شهادت :1367/03/24
محل شهادت :جبهه غرب
شهید علیرضا کلاهدرازی از مه ولات
شهید علیرضا کلاهدرازی از مه ولات
تولد :
شهادت :1365/10/23
محل شهادت :سومار
بوسف ناصری
بوسف ناصری-خرسان جنوبی
تولد :1345
شهادت :66/3/14
محل شهادت :حاج عمران
محمد ناصری
محمد ناصری-خراسان جنوبی
تولد :
شهادت :1368/02/18
محل شهادت :شلمچه