پنجشنبه 16 آبان 1398

شهیدان

شهید احمدی روشن
بیانات در دیدار دست‌اندرکاران کنگره ملی ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی
تولد :شهید احمدی روشن
شهادت :شهید احمدی روشن
محل شهادت :شهید احمدی روشن
شهید حسین همدانی
شهید حسین همدانی
تولد :۲۴ آذر ۱۳۲۹
شهادت :۱۶ مهر ۱۳۹۴
محل شهادت :حلب، سوریه
شهید محمودرضا بیضایی
شهید محمودرضا بیضایی
تولد : ۱۸ آذر ۱۳۶۰
شهادت : ۲۹ دی ۱۳۹۲
محل شهادت : سوریه، منطقه «قاسمیة» در جنوب شرقی دمشق
شهید مصطفی صدرزاده
شهید مصطفی صدرزاده
تولد :۱۹ شهریور ۱۳۶۵
شهادت :۱ آبان ۱۳۹۴
محل شهادت :حلب سوریه
شهید امین کریمی
شهید امین کریمی
تولد :۱ فروردین ۱۳۶۵
شهادت :۳۰ مهر ۱۳۹۴
محل شهادت :حلب سوریه
شهید حسن غفاری
شهید حسن غفاری
تولد :۲۵ شهریور ۱۳۶۱
شهادت : ۱ تیر ۱۳۹۴
محل شهادت :سوریه درعا
شهید مهدی زین الدین
شهید مهدی زین الدین
تولد :
شهادت :
محل شهادت :
شهید ابراهیم همت
شهید ابراهیم همت
تولد :
شهادت :
محل شهادت :
شهید دکتر مصطفی چمران
شهید دکتر مصطفی چمران
تولد :
شهادت :
محل شهادت :