چهارشنبه 26 خرداد 1400

شهدای استان مازندران

شهید محمد غلامحسین زاده
شهید محمد غلامحسین زاده
تولد :1348/04/09
شهادت :1365/10/04
محل شهادت :ام الرصاص - عملیات کربلای 4
شهید علی مدد مهری فیروزجایی
شهید علی مدد مهری فیروزجایی
تولد :1349
شهادت :1365/12/14
محل شهادت :شلمچه - عملیات تکمیلی کربلای 5
شهید احمد نیاز آذری
شهید احمد نیاز آذری
تولد :1344/07/14
شهادت :1364/07/17
محل شهادت :
شهید بهزاد نیاز آذری
شهید بهزاد نیاز آذری
تولد :1346/01/03
شهادت :1365/04/13
محل شهادت :مهران - کربلای 1
شهید غلامرضا احمدی زاده
شهید غلامرضا احمدی زاده
تولد :1342/05/09
شهادت :1362/02/01
محل شهادت :
شهیدناصر افزا
شهید ناصر افزا
تولد :1345/04/04
شهادت :1364/10/20
محل شهادت :
شهید محمدرضا زمانی
شهید محمدرضا زمانی
تولد :1344/04/07
شهادت :1364/11/24
محل شهادت :فاو - والفجر 8
شهید پرویز رجایی راد
شهید پرویز رجایی راد
تولد :1346/01/02
شهادت :1366/04/28
محل شهادت :
شهید عشقعلی کریمی فیروزجایی
شهید عشقعلی کریمی فیروزجایی
تولد :1345/05/07
شهادت :1365/03/29
محل شهادت :شط علی
شهید ولی اله راه جامه وردان
شهید ولی اله راه جامه وردان
تولد :1344/03/03
شهادت :1365/05/12
محل شهادت :
شهید سید جواد موسوی
شهید سید جواد موسوی
تولد :1337/01/02
شهادت :1363/11/20
محل شهادت :
شهید سیدیحیی قاسم پور گنجی
شهید سیدیحیی قاسم پور گنجی
تولد :1342/05/23
شهادت :1362/08/01
محل شهادت :مریوان - عملیات والفجر 4
شهید محمدعلی آب در جوی
شهید محمدعلی آب در جوی
تولد :1347/09/01
شهادت :1367/04/21
محل شهادت :
شهید غلامعلی ادبی
شهید غلامعلی ادبی
تولد :1345/05/20
شهادت :1365/10/20
محل شهادت :
شهید غلام علی مهرعلی تبار
شهید غلام علی مهرعلی تبار
تولد :1342/01/02
شهادت :1366/02/18
محل شهادت :