جمعه 20 تیر 1399

اردوی کوهنوردی سپاه اسفراین به میزبانی حوزه مقاومت بسیج عشایری

تاریخ خبر: دوشنبه, 26, 1399
اردوی کوهنوردی سپاه اسفراین به میزبانی حوزه مقاومت بسیج عشایر
اردوی کوهنوردی سپاه اسفراین به میزبانی حوزه مقاومت بسیج عشایری

اردوی کوهنوردی سپاه اسفراین به میزبانی حوزه مقاومت بسیج عشایری استان خراسان شمالی ساعت6الی11صبح روز پنج شنبه به همراه پذیرایی فتیرمسکه (غذای بومی محلی منطقه عشایرخراسان شمالی)در منطقه عشایری شهرستان اسفراین روستای درپرچین برگزار شد.

افزودن دیدگاه جدید