شنبه 16 اسفند 1399

بررسی مشکل آب شرب عشایر تیغ سیاه میناب

تاریخ خبر: پنجشنبه, 2, 1399
بررسی مشکل آب شرب عشایر تیغ سیاه میناب
بررسی مشکل آب شرب عشایر تیغ سیاه میناب

به گزارش بسیج عشایری ناحیه میناب،موضوع مشکل آب شرب عشایر تیغ سیاه میناب با حضور مسئولین عشایری استان هرمزگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.