سه شنبه 28 اردیبهشت 1400

توزیع 50 بسته معیشتی

تاریخ خبر: چهارشنبه, 25, 1400
توزیع 50 بسته معیشتی بین نیازمندان کمک مومنانه شعبان ماه   فروردین 1400 عشایر تایباد
کمک مومنانه
توزیع 50 بسته معیشتی

توزیع 50 بسته معیشتی بین نیازمندان کمک مومنانه شعبان ماه   فروردین 1400 عشایر تایباد