سه شنبه 28 اردیبهشت 1400

توزیع 90 بسته گوشت بره 1400🇮🇷🇮🇷🇮🇷

تاریخ خبر: چهارشنبه, 25, 1400
توزیع 90 بسته گوشت بره در راستای نهضت کمک مومنانه هر بسته شامل یک کیلو و 700 گرم بین نیازمندان در روزهای پایانی شعبان وآستانه ماه مبارک رمضان عشایر تایباد فروردین ماه1400🇮🇷🇮🇷🇮🇷
نهضت کمک مومنانه
توزیع 90 بسته گوشت بره 1400🇮🇷🇮🇷🇮🇷

توزیع 90 بسته گوشت بره در راستای نهضت کمک مومنانه هر بسته شامل یک کیلو و 700 گرم بین نیازمندان در روزهای پایانی شعبان وآستانه ماه مبارک رمضان عشایر تایباد فروردین ماه1400🇮🇷🇮🇷🇮🇷