دوشنبه 27 اردیبهشت 1400

غبار روبی و عطر افشانی مزار مطهر شهداء عشایری روستا های مسک،پارت و سربن هشت بندی میناب

تاریخ خبر: پنجشنبه, 2, 1400
غبار روبی و عطر افشانی مزار مطهر شهداء عشایری روستا های مسک،پارت و سربن هشت بندی میناب
غبار روبی و عطر افشانی مزار مطهر شهداء عشایری روستا های مسک،پارت و سربن هشت بندی میناب

به گزارش بسیج عشایری سپاه ناحیه میناب،غبار روبی و عطر افشانی مزار مطهر شهداء عشایری روستا های مسک،پارت و سربن هشت بندی میناب توسط اعضای شورای پایگاه بسیج عشایری شهید حسین چاکری در سال جدید انجام شد.