پنجشنبه 27 خرداد 1400

برگزاری مراسم احیای شب قدر و توزیع غذای نذری درمناطق عشایری استان خراسان شمالی

تاریخ خبر: چهارشنبه, 15, 1400
توزیع غذای گرم بین مردم مومن وروزه دارعشایر استان خراسان شمالی
برگزاری مراسم احیای شب قدر وتوزیع غذای نذری در مناطق عشایری
برگزاری مراسم احیای شب قدر و توزیع غذای نذری درمناطق عشایری استان خراسان شمالی

هم زمان با فرا رسیدن سالروز شهادت مولی الموحدین امیرالمومنین امام علی (علیه السلام)و لیالی قدر مراسم احیای شب های قدر در مناطق عشایری برگزار گردید و مردم دیندار عشایری به پیروی از امام مظلومین امام علی (علیه السلام)در اطعام نیازمندان به تهیه غذای گرم پرداختند و بین روزه داران نیازمند توزیع نمودند.این مراسم همه ساله درلیالی قدر دربین عشایر به صورت یک سنت حسنه رواج دارد.