دوشنبه 31 شهریور 1399

عیادت از یادگار دفاع مقدس عشایر تایباد

تاریخ خبر: پنجشنبه, 19, 1399
عیادت از ایثارگر ویادگار هشت سال دفاع مقدس روستای آبقه حوزه بسیج عشایری شهید شوشتری تایباد
عیادت از ایثارگر ویادگار هشت سال دفاع مقدس روستای آبقه حوزه بسیج عشایری شهید شوشتری تایباد
عیادت از یادگار دفاع مقدس عشایر تایباد
عیادت از ایثارگر دفاع مقدس عشایر تایباد

به دلیل مشکل جسمی که برای یادگار هشت سال دفاع مقدس روستای آبقه پیش آمده بود فرمانده حوزه مقاومت بسیج عشایری شهید شوشتری ومربی صالحین حوزه  به عیادت بزرگوار رفته ودر باره برنامه های محرومیت زدایی در منطقه مرزی وسمت طوایف آبقه وقلعه نو از روستاهای مرزی با هم به تبادل نظر پرداختند.

افزودن دیدگاه جدید