شنبه 29 شهریور 1399

تقدیر ادارات عشایری فارس { اداره کل امور عشایر فارس ، سپاه عشایر فارس ، اداره آموزش و پرورش عشایر فارس } از برادر بسیجی افشین حیاتی شرکت کننده ژیمیناستیک کار عشایر فارس

تاریخ خبر: پنجشنبه, 30, 1399
در جلسه ای در اداره کل امور عشایر استان فارس صورت گرفت.
تقدیر ادارات عشایری فارس { اداره کل امور عشایر فارس ، سپاه عشایر فارس ، اداره آموزش و پرورش عشایر فارس } از برادر بسیجی افشین حیاتی شرکت کننده ژیمیناستیک کار عشایر فارس
افشین حیاتی از عشایر فارس ایل قشقائی طایفه عمله تیره گله زن که در برنامه عصر جدید شبکه سوم سیما بر عشایر بودن خود تاکید و افتخار داشت

در مورخه 29 مرداد ماه سال جاری جلسه ای در اداره کل امور عشایر فارس به جهت تقدیر و تشکر و همچنین پیگیری مشکلات جوان ورزشکار عشایر فارس که در برنامه پربیننده تلوزیونی عصر جدید اسم عشایر و بخصوص عشایر استان پهناور فارس را سربلند کرد برگزار و لوح تقدیری مشترک از طرف سه اداره عشایری فارس { اداره کل امور عشایر فارس ، سپاه عشایر فارس ، اداره آموزش و پرورش عشایر فارس } به ایشان اهدا گردیده و مقرر شد پیگیری لازم برای محل تمرین ایشان توسط اداره کل امور عشایر فارس صورت گیرد.

افزودن دیدگاه جدید