چهارشنبه 14 خرداد 1399

زندگینامه شهیدرضا خواجه

تاریخ خبر: دوشنبه, 8, 1399
زندگینامه شهیدرضا خواجه
زندگینامه شهیدرضا خواجه

زندگےنامہ شهـ♡ـید رضا خواجہ
شهریور ماه با تمام مهربانے اش سایہ پرمهرش را بر سر روزهای گرم طبیعت گسترد. کبوتر خوشبختے بـر بام منزل یدالله خواجہ نشست و همای سعادت در خانہ اش مهمان شد. دومین روز شهریور ۱۳۴۶ بود کہ چهره نوزادی در خانہ سرور و شادمانی را بہ اعضای خانواده هدیہ داد.
کودکے اش را در دامان پرمهر پدر و مادر گذراند.
بہ سن مدرسہ کہ رسید. فقط توانست در حد خواندن و نوشتن از نعمت سواد بهره مند شود و ادامہ تحصیل اش با توجہ بہ شرایط زندگے غیرممکن بود. رضا بعد از ترڪ تحصیل بہ اعضاے خانواده اش کمک میکرد تا بتوانند شرایط سخت زندگے را پشت سر گذاشتہ و بہ روزهای خوش زندگے قدم بگذارند. با فرارسیدن سن تڪلیف، اهمیت دادن بہ فرائض دینے و پایبندے بہ اصول مذهبے را سرلوحہ زندگی خویش قرار داد، زیرا او عشایر زاده ای بود کہ عشق بہ اهل بیت را با شیر مادر نوشیده بود و عاشق دین و عترت بود.
در ۱۸ سالگی پس از آموزش های لازم بہ خدمت مقدس سربازے روی مےآورد و در لشکر ۲۸ کردستان در منطقہ عملیاتے مریوان بہ خدمت براے کشورش مشغول شد. قبل از رفتن بہ خدمت ازدواج کرد کہ ثمره این ازدواج موفق پسرے بود کہ امروز گل سرسبد خانواده و تنها یادگار رضاست.
شهید رضا خواجہ با قلبے مالامال از عشق در تاریخ ۱۳۶۷/۱/۲۳ در منطقہ عملیاتے مریوان با اصابت ترکش بہ سینہ نازنینش بہ لقاءالله پیوست و در گلزار شهداے جورڪان اسفندقہ بہ خاڪ سپرده شد.
روحش شاد و یادش گرامے