شنبه 17 خرداد 1399

در محضر سردار شهید علی شیر لهرابی از سرداران شهید عشایر استان چهارمحال و بختیاری

تاریخ خبر: یکشنبه, 14, 1399
شهید
به استقبال از کنگره ملی ده هزا شهید عشایر کشور
در محضر سردار شهید علی شیر لهرابی از سرداران شهید عشایر استان چهارمحال و بختیاری
سردار شهید علی شیر لهرابی از سرداران شهید عشایر استان چهارمحال و بختیاری می باشد.

سردار شهید علی شیر لهرابی گله نام پدر: مراد علی تاریخ تولد: 1340 محل تولد: میهه تاریخ شهادت: 66/12/23 محل شهادت: شاخ شمیران 

شایستگی های اخلاقی                                                          
در مجالس مذهبی و در مدارس و مساجد، در راهپیمایی ها شرکت می کرد .اولین کسی بود که اعلامیه های امام را در روستای میهه و روستاهای اطراف می بردند . از کسانی بود که در تاسیس و تشکیل پایگاههای مقاومت در روستاهای چلگرد و بابا حیدر وشهر جونقان وروستا های میهه زحمات فراوانی متحمل شد. اهمبت دادن فراوان به ادای فرایض دینی و واجبات اسلامی را در صدر اولویتها قرار میداد. همیشه به عیادت مجروحین و خانواده شهدا می رفت و سعی داشت اگر کمبود و یا مشکلی دارند برطرف نماید. در ایامی که در پشت جبهه بود کمک های مردمی را به وسیله همرزمانش جمع آوری وبه مناطق جنگی می فرستاد .

افزودن دیدگاه جدید