شنبه 29 شهریور 1399

اخبار استان آذربایجان شرقی

شهیدان استان آذربایجان شرقی

علیزاده
شهید جمال علیزاده ازروستای احمدلو سفلی
تولد :۱۳۵۰
شهادت :1366/11/1
محل شهادت :ماووت
خداوردی
شهید خداوردی افرنگ از روستای اسکانلو سفلی
تولد :1345
شهادت :1367/1/15
محل شهادت :مریوان
شهید ولی منصوری - عشایر استان فارس
شهید ولی منصوری - عشایر استان فارس
تولد :
شهادت :
محل شهادت :
شهید قیطاس میری نژاد- عشایر استان فارس
شهید قیطاس میری نژاد- عشایر استان فارس
تولد :1328
شهادت :1365
محل شهادت :در عملیات کربلای5 درمنطقه ی شلمچه
شهید علی یزدان پناه - عشایر استان فارس
شهید علی یزدان پناه - عشایر استان فارس
تولد :
شهادت :
محل شهادت :منطقه ی عملیاتی غرب کشور
شهید کرم عرب زاده
شهید کرم عرب زاده - عشایر استان فارس
تولد :
شهادت :
محل شهادت :
شهید الماس رسولی - عشایر استان فارس
شهید الماس رسولی - عشایر استان فارس
تولد :
شهادت :
محل شهادت :
علی کریمی
علی کریمی استان فارس
تولد :1349
شهادت :
محل شهادت :