دوشنبه 27 اردیبهشت 1400

اخبار استان بوشهر

شهیدان استان بوشهر

شهدای عشایراستان بوشهر
شهدای عشایراستان بوشهر-ایرج مغانی نسب
تولد :1329/10/20
شهادت :1361/12/12
محل شهادت :رقابیه
شهدای عشایراستان بوشهر
شهدای عشایراستان بوشهر-شهیدنوشادطهماسبی
تولد :1339/05/12
شهادت :1359/09/05
محل شهادت :خلیج فارس
شهدای عشایراستان بوشهر
شهدای عشایراستان بوشهر-شهیدشربت علی قایدی
تولد :1346
شهادت :1366/11/16
محل شهادت :کوشک
شهدای عشایراستان بوشهر
شهدای عشایراستان بوشهر-شهیدغلامحسین داراب پور
تولد :1346
شهادت :1362/10/19
محل شهادت :عین خوش
شهدای عشایراستان بوشهر-شهیدکمر رامنه
شهدای عشایراستان بوشهر-شهیدکمر رامنه
تولد :1344/03/14
شهادت :1366/05/28
محل شهادت :دهلران
شهدای عشایراستان بوشهر
شهدای عشایراستان بوشهر-علیبخش چکله
تولد :1339/03/20
شهادت :1365/10/04
محل شهادت :جزیره قطعه
شهدای عشایراستان بوشهر
شهدای عشایراستان بوشهر-اردی جهانی
تولد :1347/6/9
شهادت :1365/10/20
محل شهادت :شلمچه
شهیدفرزاد مرادی
شهدای عشایراستان بوشهر-فرزادمرادی
تولد :1343/06/01
شهادت :1361/02/16
محل شهادت :فکه
 شهیدمحموددستور
شهدای عشایراستان بوشهر-محمود دستور
تولد :1342/04/28
شهادت :1366/05/28
محل شهادت :محوربانه
ثبت شهید شاهین نادری
شهدای عشایراستان بوشهر-شاهین نادری
تولد :
شهادت :1366/03/26
محل شهادت :محوربانه
ثبت شهید
شهدای عشایراستان بوشهر-طوفانعلی جهاندیده
تولد :1347/06/21
شهادت :1366/01/27
محل شهادت :شلمچه
ثبت شهید
شهدای عشایراستان بوشهر-کیکاوس عاطفت دوست
تولد :1346/06/27
شهادت :1365/11/30
محل شهادت :کوشک
ثبت شهید
شهدای عشایراستان بوشهر-خدادادسرداری
تولد :
شهادت :12/4/1367
محل شهادت :شاخ شمیران
ثبت شهید
شهدای عشایراستان بوشهر-نظرعلی ترویده
تولد :1348/03/01
شهادت :1364/11/28
محل شهادت :فاو