دوشنبه 27 اردیبهشت 1400

اخبار استان خراسان رضوی

شهیدان استان خراسان رضوی

شهید قدرت الله کرمی از کاشمر
شهید قدرت الله کرمی از کاشمر
تولد :1342
شهادت :
محل شهادت :
شهید احمد رضایی از کاشمر
شهید احمد رضایی از کاشمر
تولد :1365
شهادت :
محل شهادت :شهید مدافع حرم
شهید علی اکبر کریمی از خواف
شهید علی اکبر کریمی از خواف
تولد :1347/05/06
شهادت :1365/04/12
محل شهادت :مهران
شهید علی محمدی از خواف
شهید علی محمدی از خواف
تولد :1302/02/03
شهادت :1359/03/02
محل شهادت :نوار مرزی خواف
شهید حسین بخشی از خواف
شهید حسین بخشی از خواف
تولد :1321
شهادت :1365/02/30
محل شهادت :مهران
شهید محمد حسینی از خواف
شهید محمد حسینی از خواف
تولد :1341/06/12
شهادت :1366/05/28
محل شهادت :میمک
شهید حسین حسن زاده از بردسکن
شهید حسین حسن زاده از بردسکن
تولد :1345/02/03
شهادت :
محل شهادت :
شهید حسن علی نژاد از بردسکن
شهید حسن علی نژاد از بردسکن
تولد :1344
شهادت :
محل شهادت :
شهید علی محمد نژاد از بردسکن
شهید علی محمد نژاد از بردسکن
تولد :1329
شهادت :
محل شهادت :
شهید جواد رمضان نژاد از بردسکن
شهید جواد رمضان نژاد از بردسکن
تولد :1348
شهادت :
محل شهادت :
شهید محمود آل حسین فیل شور از بردسکن
شهید محمود آل حسین فیل شور از بردسکن
تولد :1345
شهادت :
محل شهادت :
شهید رحیم تیموریان از مشهد
شهید رحیم تیموریان از مشهد
تولد :
شهادت :
محل شهادت :
شهید محمود حشمتی از مشهد
شهید محمود حشمتی از مشهد
تولد :
شهادت :
محل شهادت :
شهید محمد علی نوری از مشهد
شهید محمد علی نوری از مشهد
تولد :
شهادت :
محل شهادت :
شهید محمد علی سلاطین از مشهد
شهید محمد علی سلاطین از مشهد
تولد :
شهادت :
محل شهادت :