سه شنبه 28 اردیبهشت 1400

اخبار استان خراسان شمالی

شهیدان استان خراسان شمالی

معرفی شهید عشایرخراسان شمالی
شهیدقربان علی امان زاده
تولد :
شهادت :
محل شهادت :بانه کردستان
معرفی شهید عشایرخراسان شمالی
شهیدحسین جعفری
تولد :
شهادت :
محل شهادت :عربستان(حادثه منا)
معرفی شهید عشایرخراسان شمالی
شهیدمحمد فاخری
تولد :
شهادت :
محل شهادت :بستان
معرفی شهید عشایرخراسان شمالی
شهیدعلی محمد رجعتی
تولد :
شهادت :
محل شهادت :جنوب
معرفی شهید عشایرخراسان شمالی
شهید غلامرضا عطایی
تولد :
شهادت :
محل شهادت :فیاضیه ابادان
معرفی شهید عشایرخراسان شمالی
شهید ستار رمضانی
تولد :
شهادت :
محل شهادت :رود کارون
معرفی شهید عشایرخراسان شمالی
شهید شرف خان برمانی
تولد :
شهادت :
محل شهادت :
معرفی شهید عشایرخراسان شمالی
شهید علیرضا داوری
تولد :
شهادت :
محل شهادت :هور
معرفی شهید عشایرخراسان شمالی
شهید احمدمحمودی
تولد :
شهادت :
محل شهادت :نفت شهر
معرفی شهید عشایرخراسان شمالی
شهید تیمور عظیمیان
تولد :
شهادت :
محل شهادت :حلبچه
معرفی شهید عشایرخراسان شمالی
شهید فرهاد رجایی
تولد :
شهادت :
محل شهادت :
معرفی شهید عشایرخراسان شمالی
شهید داریوش قویدل
تولد :
شهادت :
محل شهادت :جزیره مجنون
معرفی شهید عشایرخراسان شمالی
شهید محسن قویدل
تولد :
شهادت :
محل شهادت :سانحه هوایی بینالود
معرفی شهید عشایرخراسان شمالی
شهید محمد حسین محمودی
تولد :
شهادت :
محل شهادت :کربلای 5
معرفی شهید عشایرخراسان شمالی
شهید نایب علی محمودیان
تولد :
شهادت :
محل شهادت :شلمچه