سه شنبه 28 اردیبهشت 1400

اخبار استان خوزستان

شهیدان استان خوزستان

شهید محمد رکنی
شهید محمد رکنی
تولد :1339
شهادت :1361
محل شهادت :جبهه
شهید احمد بوعذار
شهیداحمد بوعذار
تولد :
شهادت :۱۳۶۴/۸/۸
محل شهادت :هویزه
شهید عاشور سواری
شهید عاشور سواری عبدالواحد
تولد :۱۳۴۷/۳/۱
شهادت :۱۳۶۶/۵/۲
محل شهادت :بستان
شهید مهدی بوعذار فرزند صالح
شهید مهدی بوعذار
تولد :۱۳۵۰/۶/۱۵
شهادت :۱۳۶۵/۱۱/۳
محل شهادت :شلمچه
شهید اسحاق غلاوی
شهید اسحاق غلاوی فرزند ناعم
تولد :۱۳۵۲/۲/۱۳
شهادت :
محل شهادت :اهواز
شهید کورش نیاکان
شهید کوروش نیاکان
تولد :1345/01/25
شهادت :1360/09/08
محل شهادت :جاوید الاثر
شهید احمد رستمی
شهید احمد رستمی
تولد :1339/10/17
شهادت :1365/09/15
محل شهادت :اهواز
شهیدکاظم صراحی اصل
شهدای مسیر الله اکبر-شهیدکاظم صراحی اصل
تولد :
شهادت :1367
محل شهادت :
شهیده کلیفه دحیماوی
شهدای مسیر الله اکبر-شهیده کلیفه دحیماوی
تولد :
شهادت :1369
محل شهادت :
شهید محمد ناصری
شهید محمد ناصری
تولد :
شهادت :
محل شهادت :
شهید سید رحیم علوی محمدی
شهید سید رحیم علوی محمدی
تولد :
شهادت :
محل شهادت :سه راهی شمریه
عباس کردانی
شهید عباس کردانی
تولد :۵۸/۱۲/۲۰
شهادت :۹۴/۱۱/۱۹
محل شهادت :
شهید نبی دریس
شهید نبی دریس
تولد :۷۱/۱۲/۱۱
شهادت :۹۷/۶/۳۱
محل شهادت :بلوار لشکر
يار محمد نادري
شهید يار محمد نادري-خوزستان-ایذه-بخش سوسن
تولد :1340
شهادت :1365/09/03
محل شهادت :بندر امام
ولي بهمني
شهید ولي بهمني-خوزستان-ایذه-بخش سوسن
تولد :1342
شهادت :1365/12/06
محل شهادت :شلمچه