پنجشنبه 2 بهمن 1399

اخبار استان قزوین

شهیدان استان قزوین

شهید حمزه عسکری -عشایر استان فارس
شهید حمزه عسکری -عشایر استان فارس
تولد :1348
شهادت :1361
محل شهادت :عملیات خیبر