پنجشنبه 2 بهمن 1399

اخبار استان مازندران

شهیدان استان مازندران

شهید یزدان شمشیربند
شهید یزدان شمشیربند
تولد :1334/05/10
شهادت :1365/12/12
محل شهادت : شلمچه
شهید سیدغلام رضا میرشفیعی لنگری
شهید سیدغلام رضا میرشفیعی لنگری
تولد :1346/1/1
شهادت :1366/09/04
محل شهادت :ماووت عراق
شهید سیدرضا خانبره (شجاعی فر)
شهید سیدرضا خانبره (شجاعی فر)
تولد :1346/02/02
شهادت : 1365/10/28
محل شهادت :فاو
شهید مصطفی سالاری تلمادره
شهید مصطفی سالاری تلمادره
تولد :1347/5/2
شهادت :1367/1/21
محل شهادت : پنجوین عراق
شهید گلبرار سالاری
شهید گلبرار سالاری
تولد :1347/1/9
شهادت :1367/1/5
محل شهادت :مریوان
شهید میرقربان مطهری منش
شهید سیدقربان مطهری منش
تولد :1335/5/6
شهادت :1365/7/17
محل شهادت : خندق
شهید سیدعلی موسوی
شهید سیدعلی موسوی
تولد :1344/3/8
شهادت :1364/3/14
محل شهادت :جزیره مجنون
شهید سیدرمضان مطهری منش
شهید سیدرمضان مطهری منش
تولد :1343/1/3
شهادت :1365/10/4
محل شهادت : ام الرصاص
شهید سیدمجتبی رضایی
شهید سیدمجتبی رضایی
تولد :1346/8/11
شهادت :1366/12/29
محل شهادت :حلبچه
شهید سیدباقر قادری
شهید سیدباقر قادری
تولد :1350/3/12
شهادت : 1367/1/28
محل شهادت : فاو
شهید سیدمحمود قادری
شهید سیدمحمود قادری
تولد :1340/11/3
شهادت :1364/11/13
محل شهادت : هورالعظیم
شهید فرزاد رستمی
شهید فرزاد رستمی
تولد : 1345/3/2
شهادت :1366/5/17
محل شهادت :
شهید سیدمحمد کریمی کسوتی
شهید سیدمحمد کریمی کسوتی
تولد :1348/4/4
شهادت :1367/4/31
محل شهادت : شلمچه
شهید علی اصغر عابدی سنوری
شهید علی اصغر عابدی سنوری
تولد :1349/3/12
شهادت :1368/5/25
محل شهادت : زاهدان
شهید علی ملائی ایولی
شهید علی ملائی ایولی
تولد :1343/12/02
شهادت :1364/05/04
محل شهادت :سر بولر