جمعه 20 تیر 1399

اخبار استان چهار محال بختیاری

شهیدان استان چهار محال بختیاری

شهید
شهید امیرحسین محمودی از شهدای عشایر استان چهارمحال و بختیاری
تولد :1346/12/3
شهادت :1365/12/1
محل شهادت :کربلای 5 شلمچه
شهید یوسفی
شهید منوچهر یوسفی از شهدای عشایر استان چهارمحال و بختیاری
تولد :07/04/1340
شهادت : 08/05/1361
محل شهادت :کوهرنگ
زمانی خواه
شهید وحید زمانی خواه از شهدای استان چهارمحال و بختیاری
تولد :1348/06/20
شهادت :1367/03/04
محل شهادت :شلمچه
شهید نصیری
شهید علی اصغر نصیری از شهدای عشایر استان چهارمحال و بختیاری
تولد :1346
شهادت :1360/11/24
محل شهادت :جبهه رغابیه
شهید صالحی
سردار شهید نوروز صالحی از شهدای عشایر استان چهارمحال و بختیاری
تولد :1341/9/3
شهادت :1364/7/7
محل شهادت :کردستان
خدری
شهید عباسعلی خدری از شهدای عشایر استان چهارمحال و بختیاری
تولد :1344
شهادت :1367
محل شهادت :پاسگاه زید
شهید زمانپور
شهید علی مومن زمانپور از شهدای عشایر استان چهارمحال و بختیاری
تولد :1342
شهادت :1359/7/3
محل شهادت :مسجد سلیمان
شهید کریمی
شهید یعقوب کریمی از شهدای عشایر استان چهارمحال و بختیاری
تولد :1349/1/2
شهادت :1366/12/23
محل شهادت :منطقه شاخ شمیران
بخشی پور
شهيد عرب شير بخشي پور از شهدای عشایر استان چهارمحال و بختیاری
تولد :1344/9/2
شهادت :1364/12/9
محل شهادت :جزیره مجنون