دوشنبه 27 اردیبهشت 1400

اخبار استان کرمان

شهیدان استان کرمان

منصور افشار
منصور افشار
تولد :21 سال
شهادت :1393
محل شهادت :کهنوج
منصور احمدی پور
منصور احمدی پور
تولد :20ساله
شهادت :1367
محل شهادت :سقز
علی ابسالان
علی ابسالان
تولد :37 ساله
شهادت :1359
محل شهادت :ابادان
نورالله داوند
نورالله داوند
تولد :
شهادت :1381
محل شهادت :کوه سیرچ
کاظم داوند
کاظم داوند
تولد :
شهادت :1381
محل شهادت :کوه سیرچ
نوروز هاشمی
نوروز هاشمی
تولد :25 ساله
شهادت :1381
محل شهادت :کوه سیرچ
سعید منظری توکلی
سعید منظری توکلی
تولد :33 ساله
شهادت :1381
محل شهادت :کوه سیرچ
حمد الله مقصودی
حمد الله مقصودی
تولد :20ساله
شهادت :1367
محل شهادت :پیر
عیسی مرادی
عیسی مرادی
تولد :21 سال
شهادت :1365
محل شهادت :شلمچه
ابراهیم منظری
ابراهیم منظری
تولد :19 ساله
شهادت :1363
محل شهادت :جزیره مجنون
ابراهیم سلیمانی
ابراهیم سلیمانی
تولد :
شهادت :1381
محل شهادت :کوه سیرچ
علیرضا ناصری
علیرضا ناصری
تولد :
شهادت :1366
محل شهادت :
علیمراد شفیعی
علیمراد شفیعی
تولد :28
شهادت :1367
محل شهادت :
یاسر مقصودی
یاسر مقصودی
تولد :
شهادت :1381
محل شهادت :کوه سیرج
سیروس منظری توکلی
سیروس منظری توکلی
تولد :19 ساله
شهادت :1363
محل شهادت :سد کرخه