دوشنبه 7 فروردین 1402

شهیدان

سنائی
شهید یزدانبخش سنائی از شهدای عشایری استان چهارمحال و بختیاری
تولد :1334/7/1
شهادت :1361/1/4
محل شهادت :رقابیه
کریمی
شهید جمشید کریمی از شهدای عشایری استان چهارمحال و بختیاری
تولد :پانزدهم بهمن ۱۳۳۹
شهادت : سی و یکم تیر ماه ۱۳۶۱
محل شهادت :عملیات رمضان
چناری
طلبه شـھید علی جوی ده چناری از شهدای عشایری استان چهارمحال و بختیاری
تولد :1345/10/18
شهادت :1363/12/21
محل شهادت :جزیره مجنون
شهید  عیدعلی الهی چورن
شهید عیدعلی الهی چورن
تولد :1344/02/14
شهادت :1363/12/26
محل شهادت :
شهید نظرعلی ترک پیچلو
شهید نظرعلی ترک پیچلو
تولد :1339/02/26
شهادت :1360/02/31
محل شهادت :
 شهید رحمت اله سیاه سرانی کجوری
شهید رحمت اله سیاه سرانی کجوری
تولد :1346/02/12
شهادت :1366/06/26
محل شهادت :0
شهید حسین رضائی خاچک
شهید حسین رضائی خاچک
تولد :1340/04/08
شهادت :1360/04/08
محل شهادت :سوسنگرد