پنجشنبه 18 خرداد 1402

کارگاه اقتصاد مقاومتی حوله بافی فرزند شهید اهل سنت عشایر مرزنشین تایباد

تاریخ خبر: سه شنبه, 20, 1399
کارآفرینی فرزند شهید اهل سنت عشایرتایباد برای مردم منطقه
بازدید از کارگاه اقتصاد مقاومتی فرزند شهید عشایر روستای مرزی شهرستان تایباد
کارگاه اقتصاد مقاومتی حوله بافی فرزند شهید اهل سنت عشایر مرزنشین تایباد
کارآفرینی فرزند شهید اهل سنت عشایرتایباد برای مردم منطقه

بازدید  فرمانده حوزه مقاومت بسیج عشایری شهید شوشتری ناحیه تایباد به همراه امام جمعه اهل سنت روستا وشورا ودهیارمنطقه از کارگاه اقتصاد مقاومتی حوله بافی فرزند شهید شیخ جامی از شهدای اهل سنت عشایر روستای پشته خطه مرزی شهرستان تایباد استان خراسان رضوی که در این کارگاه برای تعداد زیاد زنان سرپرست خانوار ایجاد شغل نموده است.

افزودن دیدگاه جدید

پایتخت ایران کجاست؟ (به فارسی تایپ کنید)
Answer this question to verify that you are not a spam robot.