پنجشنبه 18 خرداد 1402

زندگی نامه سردارشهید علی برز نریمانی فرمانده سپاه عشایر استان فارس

تاریخ خبر: پنجشنبه, 22, 1399
سردارشهید علی برز نریمانی
زندکی نامه شهیدان عشایر استان فارس
زندگی نامه سردارشهید علی برز نریمانی فرمانده سپاه عشایر استان فارس
سردارشهید علی برز نریمانی فرمانده سپاه عشایر استان فارس

به نام خدا

 • ........................................................بخشی از زندکی نامه سرادر شهید می باشد ..............................................
 • ........سردارشهید علی برزنریمانی  -فرزند:الله داد نریمانی و نازخاتون قرقانی درسال 1360/06/02هجری شمسی درمنطقه وردشت درخانواده مذهبی ومتدین ومستضعف ازایل قشقایی طایفه ی دره شوری تیره ابلوردی چشم به جهان گشود .که برای تحصیلات ابتدایی همیشه حدودا 5-6کیلومتر مسافت راباپای پیاده طی می نمود تابه مدرسه برسد.درمواردی مجبور می شد که تکالیف خود را در شب انجام دهد به دلیل مشکلات درروستاهای عشایرونبود برق و روشنایی درکنار آتش اقدام به مطالعه می نمود وتکالیف شب راانجام می داد.
 • شهید نریمانی باوجود این که درزمان پیروزی انقلاب هفده سال بیشتر نداشت درسال 1356و1357نقش موثری در تظاهرات دانش آموزی دبیرستان عشایری شیراز داشت .
 • ایشان شب ها به صورت مخفیانه بابعضی از دوستان برعلیه رژیم شاه وخوانین عشایری بادست خط زیبایی که داشت برروی دیوارها شعارمی نوشت .بعداز پیروزی انقلاب نقش زیادی درآگاه سازی مردم عشایربر علیه ظلم خوانین منطقه داشت.
 • شهید نریمانی ازهوش وذکاوت بسیار بالایی برخوردار بود به طوری که سال اول تاسوم ابتدایی رابه صورت جهشی یکساله گذراند وسال پنجم ابتدایی در آزمون سراسری شبانه روزی عشایر(چهل نفری شیراز )شرکت نمود ودربین شرکت کنندگان نفر دوم شد همیشه دردوران راهنمایی ودبیرستان جزء نفرات برتر بود.
 • شهید علی برزنریمانی در کنکور سراسری درمیان دانش آموزان دبیرستان عشایری نمونه شیراز؛نفرات دوم شد.
 • درسال 1363درکنکور رشته مهندسی عمران پذیرفته شد.اماخدمت به عشایر وتقویت جهبه ها ترجیح داد وعشق به وطن وملت اورا براین داشت که دانشگاه رابه فرصت دیگری موکول کند.
 • بخشی کمی  از اقدامات شهید ......
 • 1-برقراری ارتباط بین عشایر ونظام جمهوری اسلامی
 • 2 - انتقال مسائل ومشکلات خدماتی ؛آموزشی وبهداشتی وامنیتی عشایر به مسئولین
 • 3جذب وآموزش وساماندهی مردم ایلات و طوایف عشایر استان فارس در قالب حوزه های مقاومت پایگاه ها و گروه های مقاومت
 • 4 - تامین امنیت عشایر بویژه عشایر کوچ رو توسط بسیجیان عشایر
 • 5 - پیگیری و قانونمندکردن طرح تسلیح عشایر
 • 6 - راه اندازی وتشگیل یکان رزم عشایر استان که در همین مسیر جان خود را فدای اسلام کرد.
 • 7 - تالیف کتاب های یاس و باشلوق
 • 8 -و ........................................

افزودن دیدگاه جدید

پایتخت ایران کجاست؟ (به فارسی تایپ کنید)
Answer this question to verify that you are not a spam robot.