پنجشنبه 18 خرداد 1402

بازدید ازخانواده شهید عشایر حوزه بسیج عشایری شهید شوشتری تایباد

تاریخ خبر: سه شنبه, 10, 1399
بازدید ازخانواده شهید عشایر حوزه بسیج عشایری شهید شوشتری تایباد
بازدید از خانواده شهید محمدی
بازدید ازخانواده شهید عشایر حوزه بسیج عشایری شهید شوشتری تایباد
از خانواده شهید اهل سنت عشایر تایباد بازدید به عمل آمد

با حضور بزرگان روستای پشته وفرمانده حوزه مقاومت بسیج عشایری شهید شوشتری از خانواده معظم شهید محمدی روستای پشته از شهدای اهل سنت عشایر شهرستان تایباد بازدید به عمل آمد

افزودن دیدگاه جدید

پایتخت ایران کجاست؟ (به فارسی تایپ کنید)
Answer this question to verify that you are not a spam robot.